intestazione
Home page

Blogo

22 settembre 2015 --- la 22-an de septembro 2015

Raffaele Franceschini

Mia unua kongreso de Esperanto
De la 22a ĝis la 29a de aŭgusto 2015 mi partoprenis la 82an Italan Kongreson de Esperanto.

Jen mia eta raporto pri tiu ĉi alloga sperto

--ooOoo--


Partopreni la 82an Italan Kongreson estis por mi granda kaj grava sperto.
Mi veturis al San Benedetto del Tronto aŭte, kune kun mia instruistino Luisa kaj ŝia edzo Vittorio, sed ni loĝis en malsamaj, foraj hoteloj kaj dum la tuta kongreso ni renkontiĝis nur du aŭ tri fojojn.

Mi estis vere bonŝanca!
Kio ? Kial ? Vi certe demandos.

Jes ĉar, bonŝance, mi estis la sola itala kongresano ĉe la hotelo "Persiko" do, dum la tuta semajno, mi parolis nur esperante kun la aliaj samideanoj tie lonĝantaj.
Ĉeestis tie samideanoj el Hispanio, Germanio, Rusio, Rumanio, Brazilo kaj aliaj landoj.
Ĉe mia granda manĝotablo, en la ĉarma manĝosalono, estis samideanoj el Germanio kaj el Hispanio kaj ni ĉiam kune babilis kaj parolis (ne nur) pri la eventoj de la kongreso.
Kredu min, estis grandega sperto paroli kun homoj el diversaj landoj kies nacian lingvon mi tute ne komprenas.

Dum la matenoj, mi elektis partopreni la kurson de Nina Pietuchovska.
Kia simpatia kaj lerta instruistino!
Ŝiaj instruproponoj, ŝia mieno, ŝia laŭta sed ĉiam agrabla voĉo, ŝia kapablo kapti la atenton de ĉiuj kursanoj (ĉu vidpovantoj, ĉu blinduloj) estis granda kaj mi (sed certe mi povus diri "ni ĉiuj") vere ĝuis ŝiajn lecionojn kaj de ili bone profitis.

Posttagmeze mi elektis kelkajn prelegojn.
Interesa estis la prelego de prof-ro Pennacchietti. Mia ĉefa kialo vere ne estis granda intereso pri "La difina artikolo" sed aŭskulti lian belan parolmanieron.

Hazarde, post lia prelego, estis prelego de Duncan Charters kies titolo estis "kial legi romanojn". Interesega argumento por mi.. Do de la libroservo, mi reeniris en la grandan salonon. Mi vere ĝuis kaj la kleran prelegon, kaj la klara parolmanieron de la preleganto, kaj... mian kapablon kompreni preskaŭ la tutan tuton.

Foje, kaj denove hazarde, (eble tio okazis mardon posttagmaze) mi estis ĉe la libroservo por elekti aĉetotajn librojn. Sur la ronda tablo apud la ŝtupareto, estis kelkaj manlibretoj pri sorobano kaj, tie ĉi kaj tie, kelkaj sorobanoj; - interesa kaj stranga ilo -.


Luisa parolis al mi pri tiu ĉi kalkulilo dum la vojaĝo al San Benedetto. Tiam mi opiniis ke ne, kalkuli en la bazo 5 ne povas esti pli facile ol kalkuli en la bazo 10 (nia kutima kalkulmaniero).

Do mi atente rigardis tiun strangan ilon. Vere ĝi uzas ne nur la bazon 5 sed ankaŭ la bazon 10. Stranga kunmetado de bazoj!.

Tion pensante, mi vidis sinjorinon Kimie Markarian eniri en la saloneton, eksidi ĉe la ronda tablo kaj montri (por ĝin vidsurbendigi) la uzadon de sorobano.
Ŝia kalkulrapideco, kaj per sorobano, kaj mense, vere impresis min, do mi decidis partopreni lecionojn de s-ino Kimie.
Sed jaŭdon estis prelego de d-ro Bolognesi pri numeroj, do vendredon mi partoprenis nur la lastan lecionon de sorobano. Mi bone komprenis ĝian praktikan uzadon kaj s-ino Kimie afable donacis ankaŭ al mi (tiel kiel al ĉiuj ceteraj partoprenatoj en la tutaj lecionj) unu sorobanon.

Sorobano vere allogis min.
Reveninte hejmen mi skribis etan manlibreton pri la matematikaj principoj, kiuj regas la funkciadon de sorobano kaj sendis ĝin al s-ino Kimie.

Ĉu fine la kongreso estis interesa kaj utila por mi?

Vere jes!

Kaj ĝia forto estas, krom la ebleco travivi kelkajn tagojn en esperanta medio, la grandnombro de kulturaj kaj amuzaj proponoj, tiel ke ĉiuj partoprenantoj povas elekti laŭ siaj propraj interesoj.


Raffaele Franceschini

22-09-2015 | Skribu vian komenton | Revenu al la indekso


Commenti presenti: 1


  • Autore: Vito Tornillo | Scritto il: 03-10-2015

    La partpreno de eksterlandanoj dum nacia kongreso helpas kaj instigas la partoprenantojn paroli la internacian lingvon (ĉefe la novuloj), sen ili oni parolas preskaŭ ĉiam la nacian lingvon. Mi estas kontenta pri via bela (unua) sperto en esperantujo. Ĝis revido je la venonta okazo!
    VitoScrivi il tuo commento / Skribu vian komenton

bl_form

Tutti i campi sono obbligatori / Ĉiuj kadroj estas devigaj

Nome e Cognome:

eMail:

Commento:

Per favore rispondi a questa domanda: / Bonvolu respondi la jenan demandon:

6 + 9 = ?

 

Piedo
top
Il Pensiero sociale