intestazione
Benvenuti

Esperanta Novelarto

Legi esperante verkitajn romanojn kaj novelojn estas ĉiam bonega metodo por iom post iom majstri la lingvon.
Krom L.L. Zamenhof, estas multaj elstaraj geverkistoj kiuj povas nin helpi por trafi tiun celon.
Edmond Privat, Raymond Schwartz, Julio Baghy, Claude Piron, Louis Beaucarie, Margjorie Boulton, Reto kaj Cezaro Rossetti, Clelia Conterno Guglielminetti, TIbor Sekelj ... kaj multaj aliaj.

Ĉefa celo de tiu ĉi retpaĝo estas prezenti kelkajn novelojn kiuj etas vere allogaj.
Ili klare pruvas, ke Esperanto estas vere vivanta lingvo.

Se vi deziras ricevi .pdf-an dosieron de iu novelo, bonvolu sciigi tion al mi pere de la formularo "Kontaktoj"

Piedo
top
Il Pensiero sociale